Rivning

Vi hjälper er med allt inom rivning och sanering

Rivning i Norrköping och Linköping med omnejd

Av oss får du hjälp med alla former och uppdrag inom rivning.Vi erbjuder selektiv rivning och tar oss ann allt från utredningar, miljöinventeringar, rådgivning till att utföra själva rivningsarbetet.

Våra kunder är både företag, fastighetsägare, privatpersoner och föreningar som alla vill ha en trygg och erfaren rivningsfirma.

Av oss kan du som kund få hjälp med både små och stora typer av rivningsuppdrag samt ut- och invändiga. Vi är också flexibla och ser alltid till att anpassa oss efter dig som kund.

Vi ser oss själva som ett serviceföretag och är specialiserade på rivning, sanering och byggservice. När vi är på uppdrag ute hos privatpersoner kan uppdragen variera alltifrån att riva ett gammalt badrum, kök, demontera en dörr eller förberedning och rivning inför ett stambyte. När företag och föreningar anlitar oss kan projekten vara större och handla om allt ifrån rivning av kontor, skolor som ska renoveras eller så håller vi i stora rivningsentreprenader.

Vi är mån om varandra och om dig som kund och tänker därför väldigt mycket på både miljö och säkerhet när vi är ute och arbetar.

När du anlitar oss kan du få hjälp från början till slut och vi kan även hjälpa till att sköta om all bortforsling av rivningsmaterial, byggmaterial och bråte.

Exempel på rivningsuppdrag som vi tar oss ann:

Förberedelse och noggranhet

Genom selektiv rivning förbereder vi byggnader inför renoveringar och nya tillbyggnader. Denna typ av rivning innebär att man planerar själva utförandet av uppdraget noga och bestämmer hur hanteringen av demonteringsmaterialet ska tas om hand. Material som kan återanvändas demonteras med försiktighet samtidigt som man även tar hand om och urskiljer exempelvis angripet virke. Man sorterar också och identifierar miljö- och hälsofarliga material. Förberedelse är som inom mycket annat väldigt viktigt och något som faktiskt sparar tid inför nybygget eller renoveringen om man gjort det noggrant och rätt utfört.

Miljö och säkerhet

När vi river så gör vi det aktsamt och sorterar noga ut rivningsavfallet så att en så stor del som möjligt av rivningsmassorna kan återanvändas och återvinnas. Vi arbetar med både miljö och arbetsmiljö i största fokus.

Helhetslösning inom rivning, från planering till Återvinning

Vi kan erbjuda dig en helhetslösning från början till slut. Vi börjar då med en planering och utredning för att sedan påbörja självaste rivandet. Vi hjälper även till och tar om hand om rivningsmassorna så att det blir sorterat och återvunnet på korrekt sätt.

Vi hjälper även till vid sanering av Asbest!

Välkommen att anlita oss för ditt uppdrag eller vid frågor!

Välkommen att ta kontakt med oss för att prata om ditt rivningsprojekt. Vi tar oss ann uppdrag och arbetar i Norrköping och Linköping med omnejd. I samband med rivningen har vi också möjlighet att kunna erbjuda er sanering om det skulle dyka upp ett behov av det. Det är även vanligt att det krävs olika typer av markarbeten när man river äldre byggnader för att kunna bygga nytt och det kan vi självklart hjälpa er vidare med.