Om oss

Asbestsanering

Om oss

Vilka är Sundmans Riv och Byggservice?

Med många år i branschen så förstår vi vikten av noggrannhet oavsett miljö. Vi strävar alltid efter att våra tjänster ska kännetecknas av god kvalitet och att varje uppdrag skall skötas som så att det blir en god referens för fortsatta affärer med kunden.

Våra kompetenser

Asbestcertifikat

Heta arbeten

SSG

ID06

Skyliftutbildning

SSG

Affärsidé

SRB är en rivningsentreprenör från Östergötland. Vi utför rivning, sanering och håltagningsarbeten vid renovering ombyggnation eller skada. På SRB ska vi lägga stort fokus på miljö, arbetsmiljö samt hållbarhet. Vi ska även vara en genuin och lösningsorienterad samarbetspartner som ser värdet i att hitta kostnadseffektiva arbetsmetoder under hela byggprocessen. Hela vår verksamhet omfattas av vårt ledningssystem som är uppbyggt enligt kraven i SS-EN ISO 9001:2015 (kvalitet), SS-EN ISO 14001:2015 (miljö) och AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Vision

Vår vision är att vi ska vara det självklara valet när det kommer till Rivning och Håltagningstjänster i Östergötland med omnejd. Med vårt starka varumärke så ser vi oss vara en stabil, genuin och hållbar samarbetspartner för framtiden.

Verksamhetspolicy

Kvalitetspolicy

Ledord: Kundfokus + Kompetensutveckling

• Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
• Vi uppfyller kundernas förväntningar, behov och krav.
• Våra tjänster skapar värde och bidrar till våra kunders framgång.
• Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.

Miljöpolicy

Ledord: Medvetenhet + Minskad miljöpåverkan

• Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
• Hela vår verksamhet genomsyras av miljömedvetenhet så att vi bidrar till en hållbar utveckling och minskad miljöbelastning.
• Vi eftersträvar att göra de bästa miljövalen i vår dagliga verksamhet och att ständigt förbättra vårt miljöarbete.

Arbetsmiljöpolicy

Ledord: Aktsamhet + Analyser

• Vi bevakar, implementerar och följer upp lagar och föreskrifter.
• Genom utbildning och förebyggande arbete skapas en god fysisk och psykosocial arbetsmiljö där faror elimineras och arbetsmiljörisker identifieras och minskas.
• Vi tolererar inte trakasserier eller diskriminering i någon form.
• Chefer ansvarar för att arbetsmiljöarbetet planeras och följs upp i samverkan med medarbetarna.
• Varje medarbetare har ett eget ansvar att medverka till en god arbetsmiljö genom att bl.a. rapportera olyckor och tillbud.
• Vi arbetar med ständig förbättring av företagets kompetens, metodik och våra processer.